KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

10 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 1. LEM; güncel Logo ürün kullanıcılarının, yeni geliştirilen ve ayrı modül olarak satılmayan özelliklerden ve değişikliklerden 1 yıl boyunca bedelsiz olarak yararlanmalarını sağlayan bir üyelik sistemidir.
 2. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
 • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir.
 • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.
 1. LEM sözleşmesi geçerlilik süresi 1 yıldır. Sözleşme yenileme tarihi, bir önceki sözleşme bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 2. LEM sözleşmesini, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabileceklerdir.
 3. LEM sözleşmesi geçerliliğini yitirdiği durumda, LEM sözleşmeli fiyat ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemeyecektir.
 4. LEM bedeli, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanmaktadır.
 5. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
 6. Logo tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan ürünler LEM hesaplamasına dahil edilmemektedir.

EĞİTİM

 1. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
 2. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.
ÜRÜN ADI

GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLAN DURUMLARDA UYGULANIR
FİYAT
GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
FİYAT
GO 3 Ana Paket (1 Kullanıcı)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾4.350
─ Kullanıcı Artırımları⁽⁴⁾
GO 3/GO Plus Kullanıcı Artırımı +223002450
GO 3/GO Plus Kullanıcı Artırımı +554006000
GO 3/GO Plus Kullanıcı Artırımı +1085009350
─ GO 3 ve GO Plus İçin Opsiyonlar
e-İhracat İşlemleri Modülü(5)23002525
Analitik Bütçe(6)11501250
─Perakende(6)
GO 3/GO Plus Perakende20502250
GO 3/GO Plus Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı10001100
─ B2B ve B2C Uygulamaları
GO 3/GO Plus Firma içi Data Aktarımı (FDA)15001700
GO 3/GO Plus LogoConnect B2B(8)19502150
GO 3/GO Plus Banka Bağlantısı(9)2550
GO 3/GO Plus Logo Connect Banka650700
─ İş Akışı Yönetimi (11)
Logo Flow Ana Paket (1 Kullanıcı)4750
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +213001450
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +524002600
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +1035503900
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +2066507300
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +501260013850
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +1002365026000
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +2004285047150
Logo Flow Kullanıcı Artırımı +5005975065700
─ e-Devlet Uygulamaları
─ e-Fatura(13)
Connect Fatura (1 firma içerir)36503950
e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi1470016000
Connect Fatura Firma Artırımı700800
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı10001100
e-Fatura Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı19250
─ e-Defter(14)
Logo e-Defter (1 firma içerir)27002950
Logo e-Defter Firma Artırımı10001100
Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (3 firma içerir)Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır.Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır.
─ e-Arşiv(15)
Connect e-Arşiv (1 firma içerir)12001300
Connect e-Arşiv Firma Artırımı275300
e-Arşiv Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı19250
─ GO 3 Geçiş Setleri(20)
GO 3, GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat1450
GO 3, GO Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat100
─ GO 3 Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)
GO 3 Ana Paket (1 Kullanıcı)_KÖ1550
GO 3 Kullanıcı Artırımı +2_KÖ800
GO 3 Kullanıcı Artırımı +5_KÖ1950
 • AÇIKLAMALAR
 • GO 3
 1. GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 2. GO 3, Microsoft® SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç duymaktadır. Microsoft® SQL Server® 2014 ve Microsoft® SQL Server® 2016 ihtiyaçları için lütfen yetkili İş Ortaklarına danışınız.
 3. GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini içerir.
 4. Ana paketlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.

Örnek: GO 3 ana pakete “Kullanıcı Artırımı +2” yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

 • OPSİYONLAR
 1. GO 3 e-İhracat İşlemleri Modülü; ihracat operasyon fişleri, ihraç kayıtlı satın alma faturası, ihraç kayıtlı satış faturası gibi fiş ve faturaların kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayan bir modüldür. İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için bu modülün alınması gerekmektedir.
 2. GO 3 Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür. Sadece kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.
 3. Logo Perakende;
 • “Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.
 1. B2B ve B2C Uygulamaları
 • LogoConnect B2B modülü, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
 • LogoConnect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
 • LogoConnect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.
 1. Güncel LEM sahibi kullanıcılar ile KÖ kullanıcıları, Logo Banka Bağlantısı (MT940) ürününe 30 Haziran 2017 tarihine kadar ücretsiz sahip olabileceklerdir. Bu tarihten itibaren Logo Banka Bağlantısı (MT940) modülü 2.300 TL’den ücretlendirilecektir.
 2. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 3. İş Akışı Yönetimi
 • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca Kullanıcı Artırımı satın alınması gerekmektedir.
 • Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13’üdür.
 1. GO 3 ve GO Plus ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesini inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
 • e-DEVLET UYGULAMALARI
 1. e-Fatura
 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB’in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
 • Connect Fatura, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.
 • Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı, Logo ile sözleşme yapan özel entegratörler ile çalışmak isteyen kullanıcıların alması gereken bağlantı paketidir. Sadece, e-Fatura ve e-Arşiv’de Logo ile sözleşme yapan özel entegratörleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan özel entegratörler ile ilgili detaylı bilgi için satış ekipleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 1. e-Defter
 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.
 • e-Defter, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Logo e-Defter lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.
 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter’in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.
 • Mali Müşavir Plus kullanıcıları için de aynı kurgu geçerlidir.
 1. e-Arşiv
 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.
 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect e-Arşiv lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.
 • Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı, Logo ile sözleşme yapan özel entegratörler ile çalışmak isteyen kullanıcıların alması gereken bağlantı paketidir. Sadece, e-Fatura ve e-Arşiv’de Logo ile sözleşme yapan özel entegratörleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan özel entegratörler ile ilgili detaylı bilgi için satış ekipleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • ÜRÜN GEÇİŞLERİ

GO 3’e GO Plus’tan Geçiş

 1. GO Plus ürünün kullanıcı artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 1 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek, bu tarihten itibaren sonlandırılacaktır.
 2. Güncel LEM sahibi GO Plus kullanıcıları GO 3 ürününe standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.
 3. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

GO 3’e GO Plus Kullandıkça Öde’den (KÖ) Geçiş

 1. GO 3 one-time’a GO Plus KÖ’den geçmek isteyen kullanıcılar GO 3 ana paketine indirimli olarak sahip olurlar. GO 3 ana paket fiyatı üzerinden GO 3 KÖ sonraki yıllar ana paket kullanım fiyatı kadar indirim yapılır.

GO 3 GO’dan Geçiş

 1. GO Basic, Pro ve Shop Manager’dan GO 3’e geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin (üretim modülü hariç) geçişini içermektedir.

GO 3 Diğer Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş

 1. Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM ve LKS ürünlerinden GO 3’e geçmek isteyen kullanıcılara GO 3 ana paketi %10 indirimli olarak verilecektir. LKS2 ürününden geçecek kullanıcılar için satış ekipleriyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

GO 3 Start’tan Geçiş

 1. Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı ve modüllerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 2. Üst segmentteki ürünlere geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.
 3. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

GO 3 KÖ’ye Start KÖ’den Geçiş

 1. GO 3 KÖ’ye Start KÖ’den geçiş yapmak isteyen kullanıcılar GO 3 KÖ ana paket sonraki yıl bedelleri üzerinden ücretlendirilir. Kullanıcı ve modül artırımları için GO 3 KÖ ilk yıl fiyatları geçerlidir. Sonraki yıllar için kullanımları GO 3 KÖ sonraki yıl kullanım fiyatları üzerinden hesaplanır.
 • Start
 1. Start ürünü 1 kullanıcılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.
 2. Start ürünü, Stok, Kasa, Fatura, Cari Hesap, Sipariş, Çek/Senet, Banka özelliklerini içerir.
 3. Start ürününün kullandıkça öde uygulaması bulunmamaktadır. Daha önce kullandıkça öde satın almış kullanıcılar için yıllık kullanım fiyatları bulunmaktadır.
 • Mali Müşavir Plus
 1. Mali Müşavir Plus Ana Paket; Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan) modüllerini içerir.
 2. Son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirler, Mali Müşavir Plus ürününe %30 indirim avantajıyla sahip olmaktadır.
 3. Mali Müşavir Plus kullanıcıları, GO 3 Ana Paket’e, tüm opsiyonel modüllerine ve kullanıcı artırımlarına liste fiyatı üzerinden %50 indirimli olarak sahip olurlar. e-Devlet Uygulamaları %50 indirime dahil değildir.
 • LEM
 1. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %10’u alınarak hesaplanır.
 • EK ÜRÜN VE HİZMETLER
 1. Uyarlama araçları olmadan veri yazan uygulamaları kullananların Veritabanı Kullanım Lisansı edinmeleri gerekmektedir.